ערוץ 770 - מבשר טוב
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ב"ה, יום שני, ג' ניסן ה'תשע"ח

להאזנה לשידור חי לחצו כאן
רדיו מבשר הגאולה להביא לימות המשיח
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח אומר שמשיח נמצא והתגלה, התייחס לפסק דין שפסקו עליו שהוא מלך המשיח...לחץ להמשך קריאה
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח הודיע עשרות ומאות פעמים ש"דורנו דור השביעי הוא הדור האחרון לגלות וממילא דור הראשון לגאולה", כלומר שהוא – נשיא הדור השביעי הוא הגואל, וכל זמן שלא נגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה אנו עדיין איתו ב"דור השביעי". וגם זה בגדר נבואה שחייבם להאמין בה. הרבי שליט"א מליובאוויטש הוא מלך המשיח כי מלך המשיח חייב לבוא מנשיאי חב"ד שמקיימים בפועל את "מתי קאתי מר" "לכשיפוצו מעינותיך חוצה" של הבעש"ט, והובטחנו ש"יד החסידים תהי' על העליונה".
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח אומר ששנת תנש"א היתה שנה שבה התקיימו דברי הילקוט שמעוני...
הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח אומר שנשיא הדור זה המשיח שבדור, ובית מדרשו שמספרו 770 בברוקלין נ.י, הוא תמורת המקדש שבירושלים, מקום המקדש גופא דלעתיד, מלך המשיח נמצא שם ממתין ומצפה לגאול את ישראל. ועוד, שהוא התחיל כבר לבנות את בית המקדש במקומו (שלו בחו"ל) בזמן הגלות, ושם יתגלה מקדש העתיד ומשם ישוב לירושלים. (קונטרס בית רבינו שבבל).