ב"ה

להאזנה לשידור חי לחצו כאן

בשעה שמלך המשיח בא

הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח אומר ששנת תנש"א היתה שנה שבה התקיימו דברי הילקוט שמעוני "בשנה שמלך המשיח בא עד בשעה שמלך המשיח בא", (רמז תצט) אותה שנה (דבר מלכות תזריע מצורע) אמר שעתה "יכריזו הכרזה שתשמע בכל העולמות ובכל סדר ההשתשלשלות עד שאפשר לברך בשם ומלכות שהחיינו על ביאת המשיח". ואז הוכרז בבית מדרשו הפסק דין שהוא מלך המשיח. באותה שיחה הוא אומר ללמוד את כל עניני משיח וגאולה בכל המקורות, כדי שנדע שיתכן מצב זה של "משיח נגלה ונכסה ונגלה".